Nam giới và mụn

Mụn, hay còn gọi là trứng cá, gồm có hai loại chính: mụn thông thường (Acne vuglaris, xuất hiện ở người trẻ và người(…)